Choose language

Často kladené otázky

Je užívání přípravku Nolapza 20 mg bez dohledu lékaře bezpečné?

Přípravek Nolpaza obsahuje 20 mg pantoprazolu. Pantoprazol je dobře testovanou a účinnou léčivou látkou, která se v běžné praxi používá již mnoho let. Bezpečnost pantoprazolu byla prokázána v řadě klinických studií. Je to především ověřená účinnost a bezpečnost, díky kterým je přípravek Nolpaza 20 mg dostupný i bez lékařského předpisu. Přípravek Nolpaza je vhodný pro lidi, kteří často pociťují pálení žáhy, ale nejsou u nich vyjádřeny žádné další atypické nebo alarmující příznaky choroby, jako je neúmyslný váhový úbytek, zvracení krve, dehtovitě černá stolice nebo přítomnost krve ve stolici, potíže při polykání nebo bolest při polykání.

Často trpím pálením žáhy, antacida mi však nepomáhají. Pomůže mi přípravek Nolpaza 20 mg lépe?

Antacida rychle snižují kyselost žaludečních šťáv neutralizací žaludeční kyseliny, ale nebrání její sekreci. Jejich účinek je proto pouze krátkodobý a je potřeba je užívat častěji. Inhibitory protonové pumpy (Nolpaza 20 mg) vykazují ve srovnání s antacidy delší dobu účinku, neboť poskytují účinnější a efektivní inhibici vylučování žaludeční kyseliny. Jelikož účinkují po celý den, stačí je užívat jednou denně.

Nepociťuji rychlou úlevu. Je lék vůbec účinný?

Lék začíná účinkovat po několika hodinách a blokuje sekreci žaludeční kyseliny po dobu 24 hodin. Většina pacientů zaznamená úlevu od pálení žáhy po prvním dni léčby, rozhodně však po několika dnech nepřetržité léčby.

Kdy je nejlepší doba pro užití přípravku Nolpaza 20 mg?

Doporučujeme užít přípravek Nolpaza 20 mg přibližně 30 minut před jídlem, nejlépe před snídaní. Tabletu byste měli spolknout celou a zapít trochou tekutiny. Tablety by se neměly žvýkat, drtit nebo půlit (lámat).

Jaký je rozdíl v účinnosti antagonistů H2 receptorů (ranitidinu) a inhibitorů protonové pumpy (pantoprazolu)?

Přípravek Nolpaza 20 mg patří do skupiny inhibitorů protonové pumpy, které díky svému specifickému mechanismu účinku vykazují vyšší a déletrvající účinnost než jiné volně dostupné preparáty na pálení žáhy. Pantoprazol (Nolpaza 20 mg) zamezuje tvorbě žaludeční kyseliny u zdroje, na protonové pumpě, čímž je zabezpečena dlouhodobá kontrola příznaků pálení žáhy. Pouze jedna tableta denně poskytuje 24hodinovou úlevu a dlouhodobé zmírnění potíží.

Účinnost antagonistů H2 receptorů (ranitidinu) při častém použití postupně klesá. Původní terapeutické účinnosti nelze dosáhnout ani zvyšováním dávky. Antisekreční účinek trvá 6 až 12 hodin, je proto zapotřebí podávat 2 tablety denně.

Sníží se účinek, když budu užívat lék po dobu dvou týdnů bez přerušení?

Účinnost inhibitoru protonové pumpy neklesá. Nedochází k rozvoji tolerance, která je typická pro H2 blokátory, jako je ranitidin. Nolpaza 20 mg je proto účinnější lék k zabezpečení kontroly žaludeční sekrece, tj. příznaků pálení žáhy.

Může vést užívání přípravku Nolpaza 20 mg k anémii?

Přípravek Nolpaza 20 mg je určen ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků, jako je pálení žáhy. Možnost rozvoje anémie za období 14 dnů, které jsou vyhrazeny k samoléčbě, nebyla ustanovena.

Jak dlouho mohu užívat přípravek Nolpaza 20 mg bez konzultace s lékařem?

Máte-li typické refluxní příznaky, můžete lék užívat 2 týdny. Pokud po 2 týdnech nepřetržité léčby nedojde k symptomatickému zlepšení, musíte navštívit svého lékaře.

Je přípravek vhodný pro pacienty s celiakií?

Tento léčivý přípravek neobsahuje lepek a je vhodný i pro pacienty s celiakií.

Kdy bych měl navštívit lékaře?

Pokud je pálení žáhy velmi intenzivní a tyto příznaky pociťujete již dlouhou dobu, a ani po dvou týdnech samoléčení přípravkem Nolpaza 20 mg nepociťujete žádnou úlevu, doporučujeme Vám vyhledat lékaře. Neodkladné lékařské vyšetření je nezbytné v případě výskytu alarmujících příznaků, ke kterým patří neúmyslný úbytek váhy, zvracení krve, dehtovitě černá stolice nebo přítomnost krve ve stolici, potíže při polykání nebo bolest při polykání.

Co dělat, když zapomenu užít tabletu?

Jestliže si zapomenete vzít jednu tabletu, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se již blíží čas následující dávky, přeskočte vynechanou dávku a a užijte další tabletu ve správnou dobu.

Mohu užívat přípravek Nolpaza 20 mg současně s antacidy?

Pokud během léčby přípravkem Nolpaza 20 mg stále trpíte pálením žáhy, můžete současně užívat antacida. Antacida, jako je Rutacid, rychle neutralizují kyselost žaludečních šťáv, nepotlačují však vylučování žaludeční kyseliny zprostředkované inhibitory protonové pumpy.

Obsahuje pantoprazol. Lék k vnitřnímu užití. Pročtěte si pečlivě příbalový leták.
Možná rizika či vedlejší účinky, prosím, konzultujte s Vaším lékařem nebo lékárníkem.