Choose language

Léčba pálení žáhy

Přípravky určené k léčbě pálení žáhy jsou klasifikovány do tří lékových kategorií: antacida, antagonisté H2 receptorů a inhibitory protonové pumpy. Přípravek Nolpaza 20 mg patří do skupiny léků nazývaných inhibitory protonové pumpy, které jsou k dostání i bez lékařského předpisu.

Inhibitory protonové pumpy (PPI)

Jak působí?

Inhibitory protonové pumpy (PPI) se přímo váží na H+/K+ATP-ázu (protonovou pumpu) a inhibují ji, čímž je zablokováno čerpání H+ iontů potřebných k sekreci žaludeční kyseliny (odtud název inhibitory protonové pumpy).

  • Dlouhotrvající účinek – zabezpečení kontroly sekrece žaludeční kyseliny na 24 hodin
  • Pouze 1 tableta denně
  • Nízká pravděpodobnost opakovaného výskytu příznaků po dobu několika týdnů

Inhibitory protonové pumpy jsou vysoce účinnými léky k tlumení kyselé žaludeční sekrece. Nejsou určeny k poskytnutí okamžité symptomatické úlevy, 1 tableta denně však zajišťuje dlouhodobý ústup příznaků. Inhibují všechny fáze vylučování kyseliny (bazální, noční i jídlem stimulovanou) a brání sekreci žaludeční kyseliny po dobu 24 hodin. Jsou vhodné pro pacienty s častými příznaky. Významná úleva se může dostavit po prvním dni léčby, ačkoli k ní mnohem pravděpodobněji dojde po 2-3 dnech léčby.

Obsahuje pantoprazol. Lék k vnitřnímu užití. Pročtěte si pečlivě příbalový leták.
Možná rizika či vedlejší účinky, prosím, konzultujte s Vaším lékařem nebo lékárníkem.